ALEC LEWIS - THE PAINTED WORD

Yn ystod mis Mai, yr artist lleol Alec Lewis sy'n arddangos ei waith yn ein Horiel  Joanna Field.

Bellach yn byw yn Ninbych-y-pysgod, mae Alec yn artist llawn amser. Mae ei greadigaethau wedi’u hysbrydoli gan farddoniaeth, geiriau cerddorol, mythau a chwedlau a byd natur.

Wrth siarad am ei waith, dywedodd Alec:

“Yn dod i’r amlwg o’r gronfa gyfoethog o fynegiant creadigol cantorion, arlunwyr a beirdd, daw telyneg neu ddyfyniad sy’n dal fy sylw ac yn ysbrydoli fy ngwaith; i ddal ar bapur ac ar gynfas elfen o'u cymeriad y mae'r geiriau hynny'n ei dwyn i gof.

"Mae fy mhaentiadau hefyd yn adlewyrchu hiraeth hir-oes am gyfnod mwy diniwed, efallai mwy gonest. Roedd tafarndai’n fannau i gwrdd a siarad, fel Gwesty’r Browns yn Nhalacharn, yn dyst i ego abarian cwrw Dylan Thomas ac Augustus John. Perfformiwyd cerddoriaeth mewn mannau mwy cartrefol, ac roedd yr hyn a welsoch ac a glywsoch yn datblygu o flaen eich llygaid a'ch clustiau a'r bobl hynny a oedd yno gyda chi. Nid oedd yn cael ei rannu gyda miloedd o wylwyr dienw ar-lein."

Yn ei waith celf mae Alec yn cydnabod ei ddylanwadau mawr drwy beintio’r bobl y mae eu geiriau a’u crefft wedi’i ysbrydoli, rhai y mae’n eu disgrifio fel ei arwyr cerddorol. Mae’r rhain yn cynnwys William Blake, Augustus John a Dylan Thomas o’r gorffennol ac yn fwy diweddar Bob Dylan, David Bowie, Elvis a Leonard Cohen.

Mae gwaith Alec yn gwneud defnydd o amrywiaeth o gyfryngau i greu celf sy’n cyfuno disgleirdeb gwaith y rhai y mae’n cael ei ysbrydoli ganddynt, gyda defnydd cyffredin a beunyddiol o’r deunyddiau y mae’n gweithio gyda nhw. Ydy chi'n chwilfrydig? Dewch draw i weld gwaith Alec yn Oriel Joanna Field Gallery o ddydd Mercher 4ydd o Fai. Mae'r arddangosfa ar gael i'w gweld pan fydd Theatr y Torch ar agor.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.