Arfer yw Mam Pob Meistrolaeth i Ray - Swigodegwr Rhyngwladol a Deiliad Record y Byd Guinness

Ydych chi am wybod beth yw pwrpas yr Ultimate Bubble Show? Darllenwch isod a dewch draw i helpu'r swigodegwr yn ei ymgais i gwblhau'r gêm swigod a chreu'r sioe swigod eithaf yma yn Theatr y Torch ddydd Sul 31 Mawrth.

Rydyn ni'n caru llawer o swigod yma yn y Torch! Eglura i ni beth yw pwrpas dy sioe

Nid wyf eto wedi cwrdd ag unrhyw un sydd ddim yn caru swigod! Mae'r sioe yn seiliedig ar gêm gyfrifiadurol gyda deg lefel (a rhai lefelau bonws). Rhaid cwblhau pob lefel i ennill teitl y meistr swigen!

O ble ddaeth y syniad o sioe llawn swigod?

Rwy'n gwneud llawer o waith mewn Ysgolion Anghenion Arbennig a chanolfannau gwyddoniaeth ar draws Ewrop a datblygwyd y sioe theatr o'r gwaith rwyf wedi bod yn ei wneud ers blynyddoedd lawer mewn ysgolion a chanolfannau gwyddoniaeth.

Sut wyt ti’n rhoi eich sioe at ei gilydd?

Rwy'n dewis triciau swigen ac arferion sy'n gweithio'n dda mewn ysgolion ac yna'n dewis cerddoriaeth hwyliog i gyd-fynd â'r triciau.

Wyt ti’n ymarfer llawer?

Mae'n rhaid i mi ymarfer llawer oherwydd, fel y rhan fwyaf o bethau, mae ymarfer yn gwneud pethau’n berffaith! Mae hefyd yn fy helpu i ddatblygu triciau a syniadau newydd. Mae gweithio mewn cymaint o ysgolion yn fy helpu i gadw fy safonau’n uchel.

Rwyt ti’n mynd â dy sioe boblogaidd ar daith yn flynyddol, o ble wyt ti’n cael dy syniadau newydd?

Mae gen i repertoire o dros 120 o driciau swigod gwahanol, felly mae gen i driciau newydd bob amser i ddisgyn yn ôl arnynt i gadw'r sioe yn ffres.

Wyt ti’n arbrofi gyda swigod gartref?

Rwy'n dal i arbrofi gyda ryseitiau swigod i wneud triciau gwahanol hyd yn oed yn well ac yn fwy anhygoel.

Wyt ti’n gweld elfennau o dy sioe yn anodd ac yn heriol?

Mae rhai o'r triciau rwy'n eu perfformio yn anodd iawn a gallant fynd o chwith yn hawdd ar unrhyw adeg. Mae swigod yn popio pan fyddwch chi'n ei ddisgwyl leiaf, ac mae'n rhaid i chi ddechrau eto. Ond mae'n dda herio'ch hun bob dydd.

Beth yw'r swigen yr wyt ti erioed wedi ei chreu?

Waw, mae hwnnw'n gwestiwn anodd. Bydd yn rhaid i chi ddod i weld y sioe a phenderfynu drosoch eich hun!

Os oes rhywun am greu swigod fel y ti, sut ddylen nhw fynd ati?

Mae'r gyfrinach yn yr hylif swigen rydych chi'n ei ddefnyddio. Mae hylif swigen o ansawdd da yn caniatáu i chi wneud pob math o bethau rhyfeddol gyda swigod. Mae'n rhaid i chi aros yn amyneddgar ac yn ddigynnwrf ac yna ymarfer, ymarfer, ymarfer. Pob lwc!

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.