Beauty and the Beast: Adolygiad Panto gan Riley Barn

Dyma fy ail adolygiad panto yn y Torch ac fe wnaeth yr un olaf adael ei farc a disgwyliadau mawr. Roedd yn ddoniol ac yn gyffrous gydag elfen ddramatig yn ei ymddygiad gwirion cyffredinol. Fel mae nifer o bobl yn gwybod mae pantos yn fersiwn ddoniol o'r ddrama wreiddiol felly roeddwn i'n disgwyl hynny'n union ac fe ges i'r hyn o'n i'n ei ddisgwyl! Roedd y panto hwn yn dangos portread newydd a diddorol o’r clasur Beauty and the Beast gyda chaneuon ac effeithiau sy’n helpu i dyfu’r stori mewn ffyrdd godidog o gomedi.

Yn y panto hwn mae gennym dylwythen deg ddrwg sy'n melltithio ein tywysog â ffurf fwystfilaidd. Flynyddoedd lawer yn hwyrach mae ein prif gymeriad, Belle, yn cael ei gorfodi i fyw yn ei gastell ond yn y pen draw yn magu hoffter at y Bwystfil ac yn helpu i ymladd yn erbyn y Dylwythen Deg Ddrwg. Roeddwn i wrth fy modd yn gwylio hwn gyda fy nheulu, gyda'i gymeriadau anhygoel a phersonoliaethau digrif. Roedd yn rhywbeth i oedolion a phlant ei fwynhau yn enwedig cynnwys y Dylwythen Deg Dda sy'n ddoniol gyda rhai jôcs go iawn. Roedd yr actorion yn berffaith ar gyfer eu rolau ac mae cymeriadau megis The Beast and the Evil Fairy yn dangos nid yn unig drygioni ond hefyd ochr ofalgar dawel gyda rhesymau dilys dros eu gweithredoedd. Caiff pob cymeriad ei chwarae i berffeithrwydd gyda chaneuon wedi'u hysgrifennu'n dda ar gyfer y cymeriadau hynny. Roedd y caneuon yn ffordd wych o gyfleu’r stori a cherddoriaeth i symud y cyfan yn ei flaen yn fyrlymus, hefyd yn berffaith.

Roedd effeithiau arbennig y sioe hon yn wych gyda chamgyfeiriad anhygoel ynghyd ag mseru perffaith y mwg neu'r golau. Fe wnaeth y rhain greu trawsnewidiadau hudol ynghyd â set anhygoel. Roedd setiau lluosog wedi'u cynnwys yn y sioe, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn cynnwys cefndir wedi'i baentio'n syfrdanol a phropiau a oedd yn helpu i ddangos y cymeriadau. Ond, dim ond pan ddaeth y neuadd ddawns, sylweddolais faint y llwyfan gan y gallech weld y llwyfan cyfan wedi'i addurno fel un neuadd ddawns y castell a roddodd ystafell berffaith ar gyfer un o'r rhifau dawns a cherddoriaeth gorau yn y sioe.

Fe wnes i fwynhau gwylio'r sioe hon yn fawr a gallaf ddweud yn hapus, os ydych chi'n gwisgo siwt smotiog bydd eich pleser gwylio yn un llawer gwell.TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.