BLOG RHIF. 10 - LISA CANTON

Ar ôl cael fy mhlentyn cyntaf, sydd bellach yn 12 oed, penderfynais gymryd ychydig o seibiant o weithio mewn lleoliadau ysgol/meithrinfa, lle roeddwn wedi hyfforddi fel cynorthwyydd cymorth dysgu, gan gymryd swydd achlysurol mewn bar tapas Sbaenaidd hynod boblogaidd yng nghanol tref Hwlffordd.

I mi, dyma lle dechreuodd y cyfan…

Yma, roeddwn i’n hynod o lwcus i fod wedi gweithio gyda, a chael fy ysbrydoli a dylanwadu gan ddynes arbennig iawn o’r enw Maria. Hi oedd i lunio fy ngyrfa fel yr wyf yn ei hadnabod heddiw.

Cefais fy ngwerthfawrogiad am fwyd - bwyd syml, blasus, gonest. Rwy’n defnyddio cynhwysion o ansawdd uchel a'u coginio gyda chariad a gofal. I mi, ni ddylai bwyd esgus bod yn unrhyw beth nad ydyw. Ac mae boddhad cwsmeriaid yn hynod bwysig. Rwy'n hoffi cadw at “os gallaf fe wnaf”.

Gweithiais fy ffordd i fyny'r rhengoedd i ddod yn un o'r prif gogyddion ac i mi, daeth bwyd yn bopeth. O'r eiliad dw i'n dihuno i'r eiliad dw i'n cysgu, mae bwyd ar flaen fy meddwl. Mae bwyd yn hobi, dw i nid yn unig yn mwynhau coginio yn y bwyty ond gartref hefyd i deulu a ffrindiau. Rwy'n mwynhau bwyta allan, dod o hyd i lefydd bach sy'n cynnig prydau cartref gonest, blasus.

Mae dod i weithio yn Theatr y Torch, agor a datblygu Caffi Torch a hynny o amgylch bod yn fam brysur nawr i ddau fachgen anhygoel, wedi bod yn brofiad gwych. Mae wedi fy ngalluogi i archwilio a mynegi fy angerdd am fwyd. Mae wedi rhoi’r pleser i mi allu trosglwyddo hyn i’n cwsmeriaid ffyddlon a gwerthfawr. Mae wedi bod mor wych croesawu cwsmeriaid sy'n dychwelyd dro ar ôl tro. Mae'r gefnogaeth rydych chi wedi'i dangos i ni wir yn golygu cymaint!

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithredu o amgylch sioeau byw a pherfformiadau sy’n cynnig bwydlen swper cyn theatr sy’n newid yn fisol, bwydlen yn ystod y dydd ar gyfer darllediadau byw a bwydlen i blant ar gyfer theatr fyw i blant.

Nid yw sefydlu ein hunain ar ôl covid wedi dod heb ei heriau, ond mae gennym lawer o gynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol:

  • Cyflwyno clwb swper misol â thema, ar gyfer noson o fwyd blasus mewn awyrgylch hamddenol, gyda chyfle i flasu prydau o bedwar ban byd.
  • Gwasanaeth gwneud cacennau wedi'u teilwra. Os ydych chi’n chwilio am gacen ar gyfer achlysur arbennig, mae ein hail gogydd newydd Alicia Todaro yn gallu creu dyluniad pwrpasol ar eich cyfer.
  • Profiadau bwyta preifat yn ein Horiel Joanna Field gyda hyd at 25 o westeion mewn ardal sydd ar eich cyfer chi yn unig. Teilwra bwydlen i weddu i'ch chwaeth ac anghenion dietegol.
  • Arlwyaeth ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau, mae ystafelloedd o wahanol feintiau ar gael i'w llogi gydag arlwyo mewnol.

Mae gennym gymaint i'w gynnig, cysylltwch ag unrhyw ymholiadau sydd gennych.

 

Edrychwn ymlaen i weld chi oll yn fuan.

 

Llawer o gariad,

Lisa

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.