Blog No. 21 - Lewis O'Donnell

Yn ystod Mis Balchder (Pride Month) y mis hwn, mae Theatr Torch  yn falch o fod yn cydweithio â Pembrokeshire Pride i ddod â chyfres o ffilmiau i chi sy'n dathlu straeon LHDTC+, gyda thocynnau ar eu cyfer yn £5 yn unig!

Bydd Pembrokeshire Pride wrth law mewn dangosiad o Beautiful Thing (15) ar 7 Mehefin, yn cynnal cyfarfod anffurfiol ar gyfer eu haelodau, yn ogystal â darparu cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un sydd ei angen. Byddent wrth eu bodd yn gweld mwy o bobl o bob rhan o’n sir yn ymuno â nhw y noson honno i fwynhau’r sgwrs a’r ffilm.

Fe wnaethom ofyn i Lewis O’Donnell, Swyddog Ymgysylltu Pembrokeshire Pride am ragor o wybodaeth am y sefydliad a’u cynlluniau.

Sefydliad cymunedol yw Pembrokeshire Pride. Ein nod yw dod â'r sgwrs i'n sir a darparu gwasanaethau, cyfeirio cymorth ac addysg i bawb. Rydym yn gweithio i greu sir gynhwysol, lle gall pawb ddod o hyd i gymuned ddiogel, a lle mae gan bawb rywle i droi mewn cyfnod o angen. Rydym yn gweithio’n frwd i ddileu ofn a thuedd o gwmpas cymunedau a busnesau yn Sir Benfro. Bu angen mawr am wybodaeth a chyngor ynghylch y gymuned LHDT+. Bydd y newid yn araf ond yn un pwysig iawn.

Rydym yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a chyfarfodydd ar gyfer y gymuned LHDT+ a’r gymuned gysylltiedig o amgylch Sir Benfro, ond mae croeso i bawb yn ein digwyddiadau. Rydyn ni am greu gofodau llawn hwyl gyda phobl o'r un anian. Rydym hefyd yn gweithio gyda nifer o fudiadau gwirfoddol a chymunedol gan ddod â chyfleoedd a hygyrchedd i'r rhai a all wynebu rhwystrau oherwydd amgylchiadau gwahanol yn y sir. Rydym bob amser yn chwilio am syniadau, noddwyr a chydweithwyr a all gyfoethogi'r tîm sydd eisoes yn anhygoel ac amrywiol yma yn Pride.

Hoffem hefyd gyhoeddi ein dyddiad Pride 2024 ar gyfer ein ‘Gŵyl Gynhwysiant’ a gynhelir ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf. Mae'r holl fanylion yn mynd i gael eu rhyddhau i'r cyhoedd yn fuan. Rydym yn hynod gyffrous gyda'r gefnogaeth y mae busnesau a sefydliadau wedi'i rhoi i Pride dros y flwyddyn ddiwethaf i baratoi ar gyfer diwrnod ysblennydd sy'n dod i chi i gyd cyn hir.

Wrth i ni dyfu mewn cefnogaeth, gwirfoddolwyr, a mynediad, rydyn ni’n gobeithio y gallwn ni greu cymunedau hirhoedlog a rhwydweithiau cefnogi ar gyfer y gymuned LHDT+ yn y sir. Rydym am ddod â'r cymunedau ehangach ynghyd â'r gymuned LHDT+ ac integreiddio heb ragfarn a gwahaniaethu. Credwn fod pawb yn gyfartal ac mae pawb yn y wlad hardd hon yn haeddu sedd wrth y bwrdd. Os hoffech ddysgu mwy neu weld sut y gallwch gyfrannu at y newid hwn, cysylltwch â ni ar: hello@pembrokeshirepride.uk

Ffilmiau eraill yn y Torch sy'n ymwneud â Mis Balchder yw: Beautiful Thing: Nos Wener 7 Mehefin am 7.30pm. Weekend: Dydd Sadwrn 22 Mehefin am 7pm, dydd Mercher 26 Mehefin am 7.30pm, dydd Iau 27 Mehefin am 7.50pm. Pride: Dydd Sul 23 Mehefin am 4.45pm,dydd Mawrth 25 Mehefin am 7pm, dydd Mercher 26 Mehefin am 2pm, dydd Iau 27 Mehefin am 5.15pm. Mae pob tocyn yn £5.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am waith Theatr Torch gyda’n cymuned neu os hoffech i’ch sefydliad gynnal digwyddiad gyda ni, cysylltwch â Tim ein Uwch Reolwr – Ieuenctid a Chymuned ar e-bost tim@torchtheatre.co.uk.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.