Llanw a Thrai Sir Benfro Yn Ysbrydoli Artist Lleol yn y Torch!

Bydd Arddangosfa Gelf mis Mehefin o’r enw ‘Chasing The Light’ yn Oriel Joanna Field yn Theatr Torch yn cynnwys gwaith yr artist o Sir Benfro, Chris Prosser. Yn artist Morlun Cymreig sydd wedi byw yn y sir ers dros 30 mlynedd, mae Chris yn tynnu ei ysbrydoliaeth greadigol o arfordir godidog Sir Benfro sydd o’i amgylch.

Yn wreiddiol o Dredegar, de Cymru, astudiodd Chris radd mewn Dylunio Graffig ym Mhrifysgol Brighton cyn gweithio i gwmni ymgynghorol The Partners yn Llundain. Gan golli ei wreiddiau Cymreig annwyl, dychwelodd i Gymru a Sir Benfro a dilyn gyrfa lwyddiannus ym myd addysg gelf am dros 30 mlynedd, gan ddod o hyd i amser i ddilyn ei waith celf ei hun ac ymarfer yr hyn a bregethai.

Mae Chris wedi peintio arfordir garw gorllewin Cymru yn helaeth ac yn ymroi i’w angerdd am awyr stormus, gorwelion goleuo a llanw a thrai.

“Mae llawer o fy ysbrydoliaeth peintio yn esblygu o amgylch fy ymlyniad personol ac emosiynol gyda lle. Mae fy ngwaith yn seiliedig ar yr elfennau atmosfferig a geir yn yr ardaloedd cyfagos i gynhyrchu ystod ddramatig a chyfoes o gelf,” meddai Chris, a wnaeth gymryd rhan ym mhrosiect A Warm Space yn y Torch yn gynharach yn y flwyddyn.

Ar ôl penderfynu ar y lleoliad a'r palet, mae Chris yn gwanhau paent acrylig ac mae haenau tryloyw yn cael eu gleidio ar y cynfas.

“Mae hyn yn ffurfio haen denau o dir, ac mae llanw a thrai y strociau brwsh yn ychwanegu ac yn tynnu’r paent yn ysgafn, gan ganiatáu dyfnder i ddod ar ffurf golau a gofod,” ychwanegodd Chris sy’n gweithio o gyfeiriadau ffotograffig ar y dechrau.

Gan gloi medde Chris: “Yn y pen draw, rwy'n dibynnu ar fy nychymyg a'm teimladau i gymryd drosodd wrth i'r ddelwedd derfynol ddod i'r amlwg. Mae cysgodion rhagweledol ac elfennau o olau sy'n adlewyrchu gobaith yn gyffredin yn llawer o'm gwaith.”

Bydd yr arddangosfa yn Theatr Torch ar agor yn ystod oriau’r Swyddfa Docynnau o ddydd Mawrth 3 – Iau 28 Mehefin. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Theatr ar 01646 695267 neu ewch i torchtheatre.co.uk. Am fwy o fanylion am yr artist a’i waith ewch i www.chrisprosser.co.uk.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.