SEREN TELEDU A RADIO DALISO CHAPONDA YN DOD I'R TORCH!

Wedi ei ddisgrifio fel ‘hot property’ gan yr Evening Standard, mae terfynwr Britain’s Got Talent a seren BBC Radio 4’s Citizen of Nowhere Daliso Chaponda yn dychwelyd i’r llwyfan gyda sioe newydd slic, sy’n rhoi’r olwg fwyaf miniog ar fywyd ac mae’n dod i’r Torch yn y flwyddyn newydd!

Mae’n deg dweud nad aeth 2020-2021 yn unol â’r cynllun ar gyfer y digrifwr, yr awdur a’r sylwebydd gwrthgymdeithasol Daliso… ond perfformiodd ar-lein yn feunyddiol i filiynau o wylwyr, a dyma’ch cyfle i weld beth mae’r meistr dychan hwn wedi bod yn ei baratoi ar gyfer ei sioe newydd Daliso Chaponda: Apocalypse Not Now.

Mae gan Daliso gefnogwyr ar draws y byd wedi iddo gael ei weld a’i glywed ar The Royal Variety Performance 2020 (ITV), Britain’s Got Talent 2017 (ITV), Britain’s Got Talent Champions 2019 (ITV), QI (BBC2) a The Apprentice: You’re Fired (BBC2) i enwi ond y rhai. Gyda thros 300 miliwn o bobl yn gweld ei gomedi ar ei sefyll ar-lein, mae Daliso hefyd yn awdur, creawdwr, ac yn westeiwr ar Rose d’Or, sioe BBC Radio 4 a enwebwyd sef Citizen of Nowhere sydd wedi ymddangos am ddwy gyfres.

Daeth Daliso Chaponda i enwogrwydd ar Britain’s Got Talent, gan gyrraedd rownd derfynol cyfres 2017. Sefydlodd ei hun yn ffefryn mawr gyda’r beirniaid a’r cyhoedd ym Mhrydain a daeth yn seren Facebook a YouTube gyda dros 200 miliwn o bobl yn gweld ei berfformiadau.

Mae wedi perfformio ar draws y byd ac yng ngwyliau comedi Caeredin, Melbourne, Singapôr a Cape Town. Mae hefyd wedi teithio’r DU ddwywaith gan werthu pob tocyn i gynulleidfaoedd ac wedi derbyn adolygiadau gwych.

Mae Daliso Chaponda: Apocalypse Not Now yn addas i’r rheiny 14 mlwydd oed a hŷn. Bydd y diddanwr arbenigol Daliso yn dod â'i frawddegau bachog a miniog a'i gagiau crefftus i'r Torch ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr 2023 am 8pm. Gellir archebu tocynnau o Swyddfa Docynnau Theatr y Torch ar 01646 695267 neu torchtheatre.co.uk.

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i weld y ‘sioe ddeallus, fedrus’ fel y disgrifir gan The List. Tocynnau’n £15.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.