Get to know Leilah Hughes - Our Belle!

Beth yw dy hoff ran yn y panto?

Fy hoff ran o’r Panto yw pan ddaw pob un ohonom at ein gilydd ar y diwedd i weld y rhosyn hardd yn disgyn yn ôl at ei gilydd a gweld hud a thrawsnewidiad y Bwystfil yn ôl yn Dywysog. Mae'n foment hudolus iawn y mae'r holl blant (ac oedolion gobeithio) yn ei charu!

 

Dyweda ychydig wrthym am dy gymeriad.

Rwy'n chwarae rhan Belle, tywysoges y sioe. Gan ddweud hynny, mae hi'n gymeriad cryf ac ar antur! Nid yw hi'n sylweddoli mai cwrdd â'r Bwystfil a chwympo mewn cariad yw'r antur y mae hi wedi bod ei heisiau erioed! Mae pawb yn ei charu ac mae hi bob amser am wneud pawb yn hapus :)

 

Beth sydd gen ti i fwyta dydd Nadolig?

Arghh beth sydd gen i i fwyta dydd Nadolig!? Byddai’n onest .. Dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod fy hun. Mae unrhyw beth sy'n edrych yn fwytadwy yn werth chweil! Dw i wastad yn edrych ymlaen at y gacen log siocled gyda rhywfaint o hufen iâ ar ôl cinio Nadolig …mae’r ferch yma’n gallu BWYTA!

 

Wyt ti’n mwynhau prynu anrhegion Nadolig ac os felly, pam?

Dw i wrth fy modd yn prynu anrhegion Nadolig. Dw i'n meddwl bod dangos cymaint o gariad a gwerthfawrogiad hyd yn oed os yw pethau'n wirion mor bwysig. Mae'n gwneud i bawb deimlo'n arbennig.

 

Oes gennyt unrhyw syniad beth fydd dy Adduned Blwyddyn Newydd?

Mae fy adduned Blwyddyn Newydd wedi bod yr un fath bob blwyddyn… i roi’r gorau i fwyta cymaint o gacen a siocled. Ond gallaf dy sicrhau erbyn Ionawr y 1af.. byddaf wedi ei dorri. Byddaf yn aros yn obeithiol am y flwyddyn nesaf hey!

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.