Gweithdai Adrodd Straeon Theatrig i Fenywod

Ydych chi'n fenyw? Ydych chi'n 65 oed a thros? Ydych chi am i eraill glywed eich stori? Yna ymunwch â ni yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau y Chwefror a Mawrth yma ar gyfer Gweithdai Adrodd Straeon Theatrig wedi eu harwain gan y cwmni theatr enwog rhyngwladol, Complicité. Mae’r gweithdai RHAD AC AM DDIM yn agored i bob menyw yn y grŵp oedran hwn ac anogir y rheini heb brofiad blaenorol yn y celfyddydau perfformio i ymuno.

Mae’r prosiect hwn yn archwilio themâu anweledigrwydd a gwrthryfel gan ganolbwyntio ar fenywod sy’n rhwystredig gan gyflwr y byd yr ydym ynddo ac sydd am i’w lleisiau a’u barn gael eu clywed. Yn seiliedig ar symud ac adrodd straeon gyda llawer o waith grŵp, mae Complicité yn edrych i weithio gyda chwech i 10 o fenywod mewn grŵp - felly mae archebu lle yn hanfodol.

Drwy gydol y pedair sesiwn (a gynhelir yn wythnosol ar fore dydd Iau) bydd Complicité yn helpu i ddod â’ch straeon i’r llwyfan. Bydd y sesiynau'n cael eu harwain trwy gyfrwng y Saesneg, er hynny, anogir gwaith grŵp yn y Gymraeg.

Bydd y gweithdai hyn yn groesawgar iawn ac yn debyg i Lle Cynnes yn Theatr y Torch, sef rhaglen newydd sbon o ddigwyddiadau rhad ac am ddim sy’n digwydd ym mis Ionawr tan fis Mawrth, gan gynnwys ioga cadair, drama a chelf gyda lleoedd yn llenwi'n gyflym.

Dywedodd Howe, Uwch Reolwr Ieuenctid a Chymuned:

“Rydyn ni’n gwybod bod aelodau hŷn ein cymuned wedi cael eu heffeithio’n anghymesur gan bandemig COVID-19 a’r argyfwng costau byw. Gobeithiwn y bydd y Gweithdai Adrodd Straeon Theatrig creadigol hyn a Lle Cynnes yn cynnig dihangfa o ddyddiau oer y gaeaf ac yn eich galluogi i gael y cyfle i fod yn greadigol yn ogystal â phrofi brand lletygarwch gwirioneddol unigryw Theatr y Torch.”

Ychwanegodd Rima Dodd o Complicité:

“Rydym mor falch o fod yn mynd â’n prosiect Rebel Voices i Gymru ac i fod yn bartner gyda Theatr y Torch i gyrraedd eu cymuned. Mae gwaith ymgysylltu Complicité yn ffocysu ar ddathlu a meithrin creadigrwydd y cyfranogwyr ac ni allwn aros i glywed y straeon a'r safbwyntiau a rennir yn yr ystafell, a gweithio gyda'r grŵp i roi bywyd theatrig iddyn nhw."

Cynhelir Gweithdy Adrodd Straeon Theatrig Complicité yn Theatr y Torch ddydd Iau 29 Chwefror rhwng 12-2pm gyda sesiynau gweithdy ar ddydd Iau 7, 14 a 21 Mawrth o 12-3pm. Mae mynediad am ddim, ond mae archebu lle yn hanfodol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu ewch i torchtheatre.co.uk.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.