CYFWELIAD I AM 8

Dywedwch wrthym am I am 8 – beth yw’r perfformiad a beth allwn ni ei ddisgwyl?

Yn syml, mae’r sioe yn ymwneud â bod yn wyth, a’r holl hwyl a direidi sy’n mynd i mewn iddi. Mae'n llawn egni, ond mae ganddi rannau tawelach hefyd. Gobeithiwn y bydd y sioe yn cynnig rhywbeth a fydd yn atseinio gyda phob plentyn ac oedolyn yn y gynulleidfa.

 Pa gymeriad ydych chi'n ei chwarae yn I am 8?

Rwy'n chwarae cymeriad sy'n eithaf swil, ond sydd hefyd ag eiliadau o fod yn ddewr i ymestyn allan o gylchfa gysur i ryngweithio â'r gynulleidfa. Mae hi eisiau bod yn rhan a bod yn ffrindiau gyda phawb.

Ydy’r ddrama wedi gwneud i chi hel atgofion am anturiaethau a meddyliau eich plentyndod pan oeddech chi’n wyth oed?

Mae'r sioe yn bendant wedi gwneud i mi feddwl am fy mhlentyndod, ond hefyd wedi rhoi'r cyfle i mi chwarae'r plentyn nad oeddwn o reidrwydd pan oeddwn yn wyth oed.

A oes elfen addysgiadol i'r cynhyrchiad?

Mae'r sioe yn ymgorffori gwahanol arddulliau dawns fel Fflamenco, dawns Glasurol Indiaidd a ‘break’ a allai fod yn gyflwyniad i'r gynulleidfa na fyddai efallai wedi profi'r ffurfiau celf hyn o'r blaen.

A oedd rhaid i chi wneud tipyn o ymchwil i'ch rôl o fod yn wyth oed eto?

Fe wnaethom gynnal nifer o weithdai gyda phlant wyth oed, eu holi am eu hoffterau a'u cas bethau, a'u gwylio nhw fel eu hunain. Ymchwil oedd hwn i mi ac roedd wedi fy helpu i ymgorffori plentyn wyth oed.

Beth yw eich hoff ran o’r cynhyrchiad?

Fy hoff ran o’r cynhyrchiad yw pan fydd Josie yn gwneud ei hunawd Fflamenco!

A oes gennych chi hoff atgof o'ch bywyd fel plentyn wyth oed?

Roeddwn i wrth fy modd gyda'r hafau pan oedd fy nghefnder a minnau'n arfer adeiladu pabell gyda chynfasau gwely ac yn bwyta llawer o hufen iâ.

Hoffech chi fod yn wyth oed eto. Os felly, pam?

Dw i ddim yn siŵr. Efallai. Roeddwn yn blentyn eithaf difrifol pan oeddwn yn wyth oed. Hoffwn fod yn wyth eto a bod yn fwy diofal!

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.