MARCUS LEWIS: BLAEN TŶ

Fy enw i yw Marcus Lewis a minnau yw’r Uwch Reolwr Blaen Tŷ a Gweithrediadau ac rwy’n nesáu at weithio yma yn y Torch am 11 blwyddyn – mae amser wir yn hedfan!!

Mae Theatr a’r Celfyddydau bob amser wedi bod yn rhan o fy mywyd, i ddechrau trwy berfformio ac yna fesul swyddi busnes a rheoli, i fy rôl yma yn y Torch.

Yn gyntaf ac yn bennaf oll, fy rôl yw croesawu a gofalu am ein holl gwsmeriaid, grwpiau cymunedol, actorion a pherfformwyr (ac ambell berson enwog!!) sy'n ymweld â'r Torch trwy gydol y flwyddyn.

Gwasanaeth cwsmeriaid, Iechyd a Diogelwch a sicrhau bod yr adeilad yn weithredol yw rhai o agweddau pwysicaf fy rôl ac rwy’n ffodus iawn i weithio ochr yn ochr â fy nghydweithiwr, ein Huwch Reolwr Technegol gwych, Andy Sturley, sy’n rhedeg popeth technegol, ond sydd bob amser wrth law i weithio gyda mi i sicrhau ein bod yn gofalu am Iechyd a Diogelwch ein cwsmeriaid, ein cydweithwyr, ac, i rannu ei wybodaeth helaeth am adeilad y Torch pan fydd materion yn codi.

Rwy'n gyfrifol am y Tîm Blaen Tŷ cyfan - Dirprwy Reolwr Tŷ, Rheolwyr ar Ddyletswydd, Tîm y Swyddfa Docynnau, Rheolwr Arlwyo, y Caffi a Chadw Tŷ, ac wrth gwrs ein tîm gwych o 60 o wirfoddolwyr a heb eu cymorth hwy, ni allem ofalu am ein cwsmeriaid hyfryd sy'n ymweld â ni ar gyfer ffilmiau, sioeau byw a'n cynyrchiadau gan Cwmni Theatr y Torch.

Mae’r tîm Blaen Tŷ a’r tîm o wirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant parhaus y Torch gan sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth a’r profiad gorau i’n holl gwsmeriaid, ynghyd â rhannu gwybodaeth a’u cefnogaeth i fentrau codi arian drwy gynllun Caru’r Torch.

Eleni rwy'n gyffrous iawn am ein cynhyrchiad hydref o Private Lives a'n Pantomeim Nadolig, Beauty and the Beastgan mai dyma'r sioeau cyntaf sy’n cael eu cyfarwyddo’n fewnol gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd Chelsey Gillard. Mae'n gyfnod cyffrous iawn i'r Torch ac ni allaf aros i gwrdd â'r cast a'r criw y mae Chelsey a'r tîm wedi eu hymgynnull ar gyfer tymor yr hydref sydd ar ddod.

Mae pob sioe yn dod â rhai wynebau newydd yn ogystal â rhai rheolaidd sydd wedi gweithio yma o'r blaen ac mae croeso i bawb fel rhan o deulu estynedig y Torch.

Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at yr holl fwydlenni a digwyddiadau newydd y mae Lisa Canton, ein Rheolwr Arlwyo, wedi’u cynllunio ar gyfer tymor yr hydref – mae yna fantais bendant i brofi’r holl awgrymiadau sydd ar y fwydlen newydd!

Un o fy hoff agweddau o fy rôl yw nad ydyw byth yn ddiflas. Un funud gallaf fod yn delio â mater adeiladu, rhuthro i un o'n lleoliadau Sinema Machlud Haul i helpu'r tîm, a'r nesaf yn cipio Cudyll Coch o do ein theatre stiwdio. Rwyf hefyd wedi gorfod camu i mewn i gynnal digwyddiadau ar lwyfan y Torch a hyd yn oed wedi gorfod cyflwyno a chynnal sesiwn holi-ac-ateb i Michael Palin pan ymwelodd â ni ddiwethaf.

Nid wyf yn rhy ofnus i gamu ar lwyfan y Torch pan fo angen gan fy mod wedi parhau i berfformio o leiaf unwaith y flwyddyn gydag Artistic Licence, cwmni theatr lleol yr wyf yn ei redeg gyda dau ffrind, gan weithio gyda nifer o berfformwyr lleol dawnus. Rwyf wedi gallu cael profiad uniongyrchol o’r gwaith a’r ymdrech sy’n mynd i bob sioe a pherfformiad gan gwmnïau amatur a phroffesiynol, o gefn llwyfan a blaen tŷ, i’r ymdrech enfawr o waith tîm, ar draws holl dimau staff y Torch, mae'n ei gymryd i greu sioe lwyddiannus.

Os yr ydych yn fy ngweld o gwmpas y Torch, dywedwch helo gan fy mod i wrth fy modd yn cyfarfod â phobl newydd - os nad ydw i yn y Torch, ac mae hynny’n beth prin, fe ddewch chi o hyd i mi rhywle yn Sir Benfro yn cerdded fy nghi bach Dachshund!

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.