Q&A with Amelia and Ceri Mears

Amelia aka Crystal

Fyddi di’n aros i fyny ar noswyl Nadolig i weld Santa?

Wrth gwrs na fydda i Byddaf yn gynnes yn y gwely yn aros i Santa ddosbarthu fy holl anrhegion. Dw i'n caru hud y Nadolig!

 

Beth yw dy hoff fwyd Nadolig na fyddet byth yn ei rannu gydag unrhyw un?

Dw i'n caru, caru, caru brechdanau twrci ar Ŵyl San Steffan. Dylid gwneud defnydd o bopeth dw i'n ddweud!

 

Beth yw dy hoff garol Nadolig a pham?

Mae'n rhaid mai The Bleak Midwinter yw fy hoff garol Nadolig. Mae bob amser yn gwneud i mi deimlo mor Nadoligaidd.

 

Pe fyddet yn ennill y loteri, ble fyddet ti’n dewis dathlu'r Nadolig?

Byddwn yn dewis dathlu gartref o hyd! Mae’n debyg y byddwn i’n defnyddio’r arian i gael anrhegion cŵl iawn i fy nheulu!

 

Wyt ti’n siopa yn yr arwerthiannau neu a oes well gennyt guddio rhag y torfeydd?

Dw i bob amser yn hoff iawn o arwerthiant da ond dwi'n meddwl bod y rhai Nadolig yn denu gormod o bobl. Mae'n debyg y byddaf yn aros adref gyda phaned yn lle hynny.

 

 

Ceri Mears aka Gertrude

Wyt ti’n hoffi'r Nadolig?

Dw i'n caru'r Nadolig! Mae'n ymwneud â theulu, ffrindiau a bwyd ffein iawn!

Wyt ti’n mwynhau siopa Nadolig?

Yn bendant nid yn y siopau. Roeddwn i'n fabwysiadwr cynnar o ran siopa ar-lein - ychydig o gliciau ac mae'r cyfan wedi'i wneud!

Wyt ti’n un sy’n barod ar gyfer y Nadolig neu a wyt ti’n gadael popeth tan y funud olaf un?

Gan fy mod i fel arfer yn gweithio oddi cartref yr adeg yma o’r flwyddyn, mae’n rhaid i fy mhartner wneud y goeden a’r addurniadau. Diolch byth, mae hi'n wych yn gwneud hyn.

Beth yw’r anrheg Nadolig gwaethaf i ti gael erioed?

Tâp VHS (amser maith yn ôl) o fand o'r enw Orange Juice (dywedais ei fod amser maith yn ôl!) y byddai fy ffrind yn ei roi i mi bob Nadolig, dim ond i mi ei roi yn ôl iddo y flwyddyn ganlynol!

A wnei di rannu gyda ni rhai o’r anrhegion yr hoffet eu cael gan Santa eleni?

 Dw i wir am un o'r pethau pigyn dannedd chwistrellol yna sy'n chwythu dŵr rhwng dy  ddannedd yn lle gorfod eu fflosio. Dw i wrth fy modd â theclyn!

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.