Rôl i Gefnogi Cynulliad Cymunedau LHDTC+ yn Theatr y Torch

Mae grŵp Queer Beacons Icons and Dykons (BID) yn chwilio am Lysgennad Prosiect lleol ar gyfer dau ddiwrnod o waith yn ystod mis Chwefror 2024. Pwrpas y rôl llawrydd cyflogedig hon yw cefnogi cynulliad o gymunedau LHDTC+ mewn digwyddiad newydd a gynhelir gan Theatr y Torch yn Aberdaugleddau .

Ers mis Medi 2023, mae artist arweiniol BID, Tom Marshman, wedi bod yn casglu straeon ar draws y DU ac mae’r prosiect bellach yn dechrau ar ei daith o Gymru.

Mae BID yn archwilio effaith deddfwriaeth Adran 28 a gyflwynwyd gan lywodraeth Geidwadol Margaret Thatcher. Mewn partneriaeth â Theatr y Torch, mae BID yn cynnal te parti yn ystod mis hanes LHDTC+ (ddiwedd Chwefror). Dyma gyfnod i gynnal sgyrsiau pwysig i’r gymuned cwiar, gan wneud hanesion anghofiedig yn weladwy, a’u cysylltu â’r foment bresennol.

Yn ystod y te parti bydd perfformiadau byr yn ymwneud â thestun adran 28 i ysgogi sgwrs, gan ddarparu mannau cychwyn ar gyfer trafodaeth gydag elfen cabaret. Mae'r digwyddiad AM DDIM i'w fynychu.

Bwriad BID yw dod â chenedlaethau gwahanol at ei gilydd ar gyfer y sgwrs hon ac mae ganddyn nhw ddiddordeb arbennig mewn clywed sut y bu i siaradwyr Cymraeg LHDTC+ brofi ffiniau’r Gymraeg i drafod eu profiad.

Hoffent weithio gydag aelod lleol o'r gymuned yn y rôl neu Lysgennad Prosiect i gysylltu'r prosiect â'r gymuned LHDTC+ leol, i fod yn berson ar lawr gwlad a chynrychiolydd lleol y prosiect.

Nid yw'n ofynnol i'r llysgennad fod â chefndir yn y celfyddydau neu eiriolaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd y rôl gyflogedig hon, anfonwch fynegiant o ddiddordeb a'ch profiad perthnasol (dim mwy na dau baragraff / neu dri munud o nodyn llais neu fideo) at Sarah: info@tommarshman.com erbyn Ionawr 26.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.