MWYNHAU SINEMA MACHLUD NOS FERCHER YMA

Mae Theatr y Torch mewn partneriaeth â Phorthladd Aberdaugleddau yn falch o gyhoeddi dangosiad Sinema Machlud awyr agored arbennig iawn o Mamma Mia! Here we Go Again nos Fercher hon ar gyfer ein GIG a'n Gweithwyr Gofal lleol.

Bydd y digwyddiad, a gynhelir yng Nghei Mecryll ar lannau Aberdaugleddau, yn rhad ac am ddim i'r rhai sydd wedi rhoi cymaint dros y 18 mis diwethaf fel diolch gan Borthladd Aberdaugleddau a'r Torch.

Meddai Natalie Hunt, Cydlynydd Digwyddiadau a Gweithgareddau Porthladd Aberdaugleddau:

“Rydym yn falch iawn o allu cyd-weithio â Theatr y Torch i gyflwyno'r digwyddiad hwn ar gyfer staff y GIG a'u ffrindiau a'u teulu. Bydd yn wych gweld cymaint o bobl yn mwynhau Sinema Machlud yng Nglannau Aberdaugleddau unwaith eto.”

Mae comedi cerddorol 2018, hynod boblogaidd, yn mynd â chi yn ôl i Ynys hudolus Gwlad Roeg Kalokairi, ddeng mlynedd ar ôl i Ffilm Mamma Mia! gael ei pherfformio am y tro cyntaf. Mae Sophie (Amanda Seyfried) bellach yn feichiog, ac fel ei mam Donna (Meryl Streep), bydd angen iddi fentro. Mae cast gwreiddiol y ffilm yn dychwelyd, gydag ychwanegiadau newydd gan gynnwys Lily James fel Donna ifanc, Andy Garcia ac enillydd Oscar® Cher. Fel gyda Mamma Mia!, Mamma Mia! Here We Go Again mae iddi drac sain anhygoel yn seiliedig ar ganeuon Abba, bydd yn eich gadael yn canu a dawnsio ymhell i'r nos.

Dangosiad awyr agored Mamma Mia! Here We Go Again yw'r ail ddigwyddiad y mae'r Torch wedi'i gynnal ar gyfer gweithwyr y GIG yn lleol a Gweithwyr Gofal Sir Benfro, yn dilyn ymlaen o ddangosiad Mamma Mia! yng Nghastell Penfro ym mis Awst. Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer y digwyddiad mewn llai na 24 awr ac mae disgwyl i docynnau fynd yn gyflym ar gyfer y digwyddiad ddydd Mercher hwn.

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Torch, Ben Lloyd:

“Mae'r Torch wedi ceisio cefnogi a hyrwyddo ein holl weithwyr allweddol yn ystod y 18 mis diwethaf, o weithgynhyrchu a dosbarthu tarianau wyneb ar gyfer gweithwyr rheng flaen i greu adnoddau drama ar-lein am ddim at ddefnydd athrawon sy'n cyflwyno dysgu o bell. Rydym yn benderfynol o ddangos ein gwerthfawrogiad, yn arbennig am aberthau’r gofalwyr a staff y GIG yr ydym oll wedi dibynnu arnynt i’n cludo drwy’r pandemig, ac rydym wrth ein bodd cael cydweithio â Glan y Dŵr Aberdaugleddau i gyflwyno’r diweddaraf mewn cyfres o ddigwyddiadau 'diolch' o'r Torch."

Rhaid archebu tocynnau o flaen llaw ar gyfer Mamma Mia! Here We Go Again a fydd yn cael ei dangos ar ddydd Mercher 15 Medi. Mae modd archebu eich tocynnau o wefan Theatr y Torch yma a rhaid cyflwyno ID GIG dilys neu gerdyn ID Gofal Sylfaenol ar y noson gyda thystiolaeth o’ch archeb.

Bydd y gatiau'n agor o 7pm a bydd y digwyddiad yn mynd ymlaen hyd yn oed os bydd hi'n glawio. Bydd Mamma Mia! Here We Go Again yn dechrau cyn gynted ag y bydd golau yn caniatáu. Anogir pawb sydd wedi archebu lle i ddod â chadair, blanced a dillad gwrth-ddwr. I gael T + A’au’n llawn, ewch i wefan Theatr y Torch.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.