Trolls Band Together – Ffiim Sydd yn Rhaid ei Gweld! Adolygiad gan Freya

Gyda’r ffilm Trolls Band Together yn cael ei dangos yn Theatr y Torch y mis yma, rydym wrth ein bodd i dderbyn yr adolygiad arbennig hwn gan Freya, ein hadolygydd ffilm newydd, sy’n ymddangos ei bod wedi cael amser trol-iffig yn y Torch!

“Mae Trolls Band Together, yn dechrau gydag ôl-fflachiau gan y cymeriad Branch sy’n cofio ei hen fywyd ac yna’n cael ei atal gan newyddion Poppy am briodas frenhinol. Yn union fel y dywed yr addunedau, mae Troll arall yn torri ar eu traws, ac mewn angen dirfawr am gymorth. Mae’r cyfeillion Branch, Poppy, Tiny Diamond a’u ffrind newydd yn mynd ar daith i helpu i achub un o hen drysorau Branch. Gyda rhwystrau ar hyd y ffordd, maent yn cael eu hunain yn fuan mewn lleoliad newydd lle maent yn credu y cedwir trysor coll Branch.

“Fe wnes i fwynhau'r ffilm hon yn fawr. Mae'n bleserus i unrhyw fath o berson. Es innau, mam a’r teulu i weld y ffilm ac fe wnaethon nhw ei mwynhau'n fawr hefyd. Roedd mam wedi dweud bod rhai o’r caneuon yn dod o fandiau bechgyn y 90au ac wei ei chludo yn ôl i’w dyddiau da. Roedd peth o'r stori'n teimlo ychydig yn ailadroddus ond mae'n wych gweld y Trolls yn cael eu hailuno â'u hen ffrindiau. Roeddwn i wir yn hoffi gweld y cymeriadau o'r ffilmiau Trolls hŷn yn ogystal â'r caneuon gwahanol sy'n cyd-fynd yn berffaith â phob un o'r golygfeydd gwahanol yn y ffilm. Roedd gan y ffilm hon eiliadau doniol ar gyfer yr oedolion yn y gynulleidfa hefyd.

“Cafodd y caneuon oll eu canu gydag angerdd gan roi egni arbennig i bob cymeriad a hwyl i'r gynulleidfa. Roedd y caneuon wir yn gwneud i chi deimlo eich bod chi yn y ffilm. Gwnaeth yr actorion anhygoel, roi bywyd eu hunain i bob cymeriad. Gwnaeth pawb ymdrech i wneud y gorau o’r ffilm hon, ac fe wnes i fwynhau pob rhan ohoni a gobeithio y gwnaeth eraill hefyd.

“Rwy’n argymell y ffilm hon i bawb. Mae’n hwyl i’r teulu ac yn ffilm dw i’n meddwl fyddai’n addas i bawb boed yn oedolion neu’n blant ifanc.”

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.