WiFi Wars Adolygiad - Riley Barn

Sioe ryngweithiol yw Wifi Wars lle mae'r gynulleidfa'n cymryd rhan mewn cystadleuaeth yn erbyn gweddill y gwylwyr gyda thro yn y gynffon. Caiff y gemau eu eu darlledu ar eich ffôn ac mae'r mwyafrif yn gemau 8 bit clasurol yn amrywio o Pac Man i Pong. Cewch eich cyflwyno i'r gemau yma gyda chymorth y gwesteiwr, Steve McNeil, digrifwr a sylwebydd gemau fideo.

Rhaid cyfaddef, pan glywais am Wifi Wars roeddwn i wedi fy nrysu. Nid oeddwn erioed wedi clywed amdano a chefais sioc ar unwaith o glywed ei fod yn y Torch. Ar ôl ychydig o waith ymchwil, fe wnes i ddarganfod mwy amdano ac roedd yn ymddangos yn ddiddorol, ond doeddwn i ddim yn gyffrous iawn o wybod dim ond darnau bach amdano, felly pan gerddais i mewn i'r theatr, roeddwn i'n barod am rywbeth a fyddai'n beth bach hwyliog ond yn ddim byd ysgytwol. Ond roeddwn i'n anghywir. Gan ddefnyddio cyfarwyddiadau syml ar y sgrin roeddwn i, ynghyd â phawb arall, yn gallu chwarae rhai gemau clasurol mewn amgylchedd cystadleuol a hwyliog gan annog gwaith tîm a sgil mewn gemau a chwisiau lle roedd dwy ochr yr ystafell yn brwydro am bwyntiau. Rwy’n hapus i ddweud mai fy ochr innau, yr ochr dde a gwell, enillodd y gystadleuaeth ond ychwanegodd hynny at y mwynhad gyda’r rhan fwyaf o bobl yn dangos brwdfrydedd pryd bynnag y dangoswyd y sgoriau. Rydych chi'n gallu dewis eich enw a llun proffil rydych chi'n ei dynnu (neu rydych chi'n cael cath giwt) sy'n cael ei ddangos ar bwynt yn ystod y gêm.

Oherwydd ei fod yn hwyl, cefais fy siomi o weld pa mor fyr oedd y sesiwn. Roedd yn para rhwng 30 munud ac awr, felly byddwn wedi hoffi chwarae am gyfnod hirach gan ganiatáu ar gyfer chwarae mwy o gemau da am gyfnod hirach ac amrywiaeth fwy o gemau clasurol a mwy newydd. Hoffwn hefyd ychwanegu bod hyn yn gofyn am ffôn wedi'i wefru'n llawn yn ddelfrydol ond nid oes angen cysylltiad wifi arno gan fod un yn cael ei ddarparu i chwarae felly, gellir chwarae Wifi Wars ar bob ffôn symudol sy'n helpu i roi ystod fwy o hygyrchedd iddo ac yn galluogi cynulleidfa fwy i chwarae. Rwy'n meddwl y dylai mwy o bobl wybod am hyn oherwydd ei fod yn ffordd hwyliog o chwarae yn erbyn pobl mewn gemau sydd fel arfer yn methu â chwarae'n gystadleuol, oherwydd ble arall ydych chi'n mynd i chwarae Pac Man cystadleuol?

Roedd hwn yn ffordd wirioneddol hwyliog o chwarae gemau, a gobeithio y bydd mwy o bobl yn clywed am hyn ac yn rhoi cynnig arni yn union fel y gwnes innau, oherwydd cefais amser gwych yn chwarae.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.